دسته بندی: مغز

مغز

چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟ فکر سمی چیست و چه فرقی با فکر سالم دارد؟ فکر سمی فکری است که عواطف و احساسات منفی

ادامه مطلب »

حافظه

حافظه ما ده برابر حد تصور ظرفیت دارد ! دانشمندان علوم و اعصاب از بررسی های متعدد به این نتیجه رسیدند که ظرفیت مغز انسان

ادامه مطلب »

هوش معنوی

هوش معنوی چیست؟ هوش معنوی مجموعه ای از قابلیت های سازش روانی مبتنی بر جنبه های غیرمادی و متعالی واقعیت است،به ویژه آن هایی که

ادامه مطلب »

صفحات مهم