گروه درمانی

به گفتۀ اروین یالوم گروه درمانی نوع اثربخشی از روان درمانی است و دست کم به اندازۀ روان درمانی فردی در ایجاد پیامدهای ارزشمند موثر است. عناصر درمانی قابل توجهی در گروه درمانی موجب ایجاد و شکل‌گیری فرایند تغییر در درمانجویان می‌شوند؛ برای مثال امیدوار کردن، همگانی بودن تجارب انسانی، نوع‌دوستی، رفتار تقلیدی، یادگیری بین‌فردی و …

بسیاری از افراد می‌پندارند که رنج‌ و اندوه آنها منحصر به فرد است و این تنها آنها هستند که در مواجهه با شرایط دشوار دچار ترس، افکار و خیال‌پردازی یا اضطراب می‌شوند. قرار گرفتن در گروه و شنیدن احساسات و تجارب مشابه سایر اعضا به افراد کمک می‌کند تا از این انزوا و انحصار بیرون آمده و احساس آسودگی بیایند…

چرا به گروه درمانی نیاز داریم ؟

گروه‌های درمانی با اهداف مختلفی تشکیل می‌شوند، برخی از آنها کار بر روی مشکل خاصی را هدف قرار می‎دهند. برای مثال افسردگی، اضافه وزن مفرط، اختلال هراس، اضطراب اجتماعی، دردهای مزمن یا سوء مصرف مواد… برخی دیگر هم به‌شکلی عمومی‌تر بر روی بهبود مهارت‌های اجتماعی تمرکز دارند برای مثال گروه به آنها کمک می‌کند تا در برابر مشکلاتی نظیر خجالتی بودن، خشم، احساس تنهایی یا عزت نفس پایین بهبود پیدا کنند