چگونه از استرس و اضطراب شدید نجات پیدا کنیم؟

استرس و اضطراب چیست؟ بیشتر افراد هر از گاهی استرس و اضطراب را تجربه می کنند. استرس هر خواسته ای است که بر روی مغز یا بدن جسمی شما تاثیر می گذارد. هر چه استرس شدید تری را تجربه کنید تنش بیشتری احساس می کنید. احساس استرس ممکن است در اثر رویدادی ایجاد شود که …

چگونه از استرس و اضطراب شدید نجات پیدا کنیم؟ ادامۀ مطلب »