اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی چیست؟

ممکن است در بین اطرافیانتان  با کسانی برخورد کرده باشید که بسیار افسرده و ناامید و بی انگیزه باشند و یا رفتارشان ثبات نداشته باشد یعنی ممکن است در یک لحظه بسیار شاد و پراز انگیزه باشند در حالی که لحظات بعد خبری از هیجان و شادی  نباشد و غمگین و گوشه گیر شوند. این …

اختلال دو قطبی چیست؟ ادامه مطلب »