دسته بندی: مهارت‌های ارتباطی

زندگی فردی و اجتماعی موفق

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق ۱. مهارت خودآگاهی۲. مهارت همدلی۳. مهارت روابط بین فردی۴. مهارت ارتباط موثر۵. مهارت مقابله

ادامه مطلب »

صمیمیت

صمیمیت چیست؟ صمیمت یک فرآیند تعاملی است که شامل تعدادی از ابعاد مرتبط به هم میباشد.محور این فرآیندشناخت،درک،پذیرش و همدلی بااحساسات فرد دیگر و قدردانی

ادامه مطلب »

صفحات مهم