دسته بندی: خواب

خواب

خواب و مراحل آن

خواب عبارت است از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات

ادامه مطلب »

خواب دیدن

هنگامی که خواب می بینید، مغزتان در حال رفع مشکلات احساسی شماست! به گفته «هاس»، رویاها به طور مستقیم با مشکلات روحی افراد ارتباط دارند.

ادامه مطلب »

صفحات مهم