فهرست مطالب

صفحات مهم

ویولن نواختن در مترو

آزمایش نوزانده ویولن در مترو

در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی واشینگتن

دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.

این مرد در عرض ۴۵ دقیقه، شش قطعه از بهترین قطعات باخ را نواخت.

از آنجا که شلوغ ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر

کارهایشان به سمت مترو هجوم آورده بودند.

سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد.

از سرعت قدم‌هایش کاست و چند ثانیه‌ای توقف کرد، بعد با عجله به

سمت مقصد خود براه افتاد. یک دقیقه بعد، ویلون زن اولین انعام

خود را دریافت کرد. خانمی بی‌آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری

به درون کاسه‌اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد.


چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، به

دیوار پشت‌ سر تکیه داد، ولی ناگهان نگاهی به ساعت خود انداخت و

با عجله از صحنه دور شد.

مشاهده و درک زیبایی ها
http://ویولن نواختن در مترو

کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان داد، کودک سه ساله‌ای

بود که مادرش با عجله و کشان کشان او را با خود می ‌برد.

کودک یک لحظه ایستاد و به تماشای ویلون‌زن پرداخت، مادر محکم

تر کشید و کودک در حالیکه همچنان نگاهش به ویلون‌زن بود، بهمراه

مادر براه افتاد. این صحنه، توسط چندین کودک دیگر نیز به همان

ترتیب تکرار شد و والدین‌شان بلا استثنا برای بردن شان به زور

متوسل شدند.

در طول مدت ۴۵ دقیقه‌ای که ویلون‌زن می نواخت، تنها شش نفر،

اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی‌آنکه مکثی کرده باشند،

و سی و دو دلار عاید ویلون‌زن شد. وقتیکه ویلون‌زن از نواختن

دست کشید و سکوت بر همه جا حاکم شد، نه کسی متوجه شد.

نه کسی تشویق کرد، و نه کسی او را شناخت.

ساده گذشتن از کنار زیبایی ها
http://ویولن نواختن در مترو

هیچکس نمی‌دانست که این ویلون‌زن همان «جاشوا بل» یکی از

بهترین موسیقیدانان جهان است و نوازنده‌ی یکی از پیچیده‌ترین

قطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش سه و نیم میلیون دلار

می‌باشد. جاشوا بل دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی از

تئاتر های شهر بوستون، برنامه‌ای اجرا کرده بود که تمام بلیط هایش

پیش‌فروش شده بود و قیمت متوسط هر بلیط یکصد دلار بود.

این یک داستان حقیقی است. نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو

توسط واشینگتن پست ترتیب داده شده بود و بخشی از تحقیقات

اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و الویت ‌های مردم بود.

فارغ بودن از لحظات
http://ویولن نواختن در مترو

نتیجه

آیا ما در شرایط معمولی و ساعات نا‌مناسب، قادر به مشاهده و درک زیبایی هستیم؟

لحظه‌ای برای قدر‌دانی از آن توقف می‌کنیم؟ آیا نبوغ و شگرد ها را

در یک شرایط غیر منتظره می‌توانیم شناسایی کنیم؟ یکی از نتایج

ممکن این آزمایش می تواند این باشد؛ اگر ما لحظه‌ای فارغ نیستیم

که توقف کنیم و به یکی از بهترین موسیقیدانان جهان که در حال

نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده برای ویلون است، گوش

فرا دهیم، چه چیز های دیگری را داریم از دست می دهیم؟

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید