هوش هیجانی

میزان پیشرفت خواندن شما

فهرست مطالب

هوش هیجانی مفهومی جدید و متفاوت از هوش شناختی است و مشتمل بر شناخت احساسات و استفاده درست از آنها،توانایی اداره مطلوب خلق و خوی،تصمیم های مناسب،کنترل تکانه ها و مهارت های اجتماعی مطلوب است.هوش هیجانی میتواند ارزیابی وبیان هیجان،توانایی ادراک دقیق،دستیابی و یا ایجاد احساسات زمانی که تسهیل کننده افکار میباشند را فراهم کند.نخستین تعریف ازهوش هیجانی برای اولینبار درسال1990 توسط مایر و سالووی مطرح گردید.مدل مایر و سالووی هوش هیجانی را به عنوان ظرفیت ادراک اطلاعات هیجانی و استدلال کردن با هیجانات تعریف میکند.

مدل اولیه ای که توسط مایر و سالووی مطرح شد 3مولفه اصلی را برای هوش هیجانی در نظر میگرفت که شامل: 1. ادراک هیجانی 2.تنظیم هیجانی 3.بهره وری هیجانی بود.

  1. ادراک هیجانی به معنای توانایی تشخیص درست هیجانات در خود و دیگران و نیز توانایی تشخیص تفاوت در بیان صادقانه و غیرصادقانه هیجانات است.
  2. تنظیم هیجانی به توانایی نظارت وتغییرشدت وجهت هیجانات درخود ودیگران اشاره دارد.
  3. تنظیم هیجانی همچنین به توانایی متعادل کردن هیجانات منفی وحذف تاثیرات مخرب آنها برسازگاری روانشناختی و نیز توانایی حفظ هیجانات مثبت که ارزش لذت گرایانه دارد مربوط میشود.

گلمن روانشناس برجسته وصاحب نظر در زمینه هوش هیجانی،حدود80%موفقیت ها را به هوش هیجانی نسبت میدهد.از آنجاکه در واقع احساسات انسان براساس شیوه هایی در بدن ظاهرمیشود که ذهن در فرآیند تفکر از آنها استفاده میکند،هوش هیجانی و افزایش آن میتواند در موفقیت های مختلف و چگونگی برخورد با آنها به فرد کمک میکند.افرادی با هوش هیجانی بالا انعطاف پذیرترهستند،از احساسات خود و دیگران آگاهی دارند،قادر هستند که احساساتشان را با دیگران مرتبط کنند،بر احساسات دیگران تاثیربگذارند و میتوانند هیجانات خود را کنترل کنند.ظاهرا آنها قادرهستند که فشارها را تحمل کنند و به تنظیم استرس ها بپردازند،سرزنده و شادهستند و از زندگیشان رضایت دارند.شخص فاقد هوش هیجانی در برخورد با مسائل زندگی فشارروانی مضاعفی را بر خود تحمل میکند و در نتیجه توانایی خود برای برخورد صحیح و کسب صلح وآرامش را به کار نمیگیرد.اهمیت هوش هیجانی درکسب موفقیت های فردی و بین فردی و امکان افزایش آن باتمرین وآگاهی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است.

بار- آن اولینبار،واژه هوش هیجانی را در برابر ضریب هوشی مطرح کرد.او هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی های اجتماعی و هیجانی انسان میدانست که به شخص در حل مشکلات روزمره وتعامل بادیگران کمک میکند.هوش هیجانی آخرین تحول و ابداع مهم در درک رابطه ی بین تفکر و هیجان است.بهترین کمک این سازه این است که هیجان ها و افکار را باهم سازگار میداند و هوشمندانه آنها را باهم ترکیب میکند.

Rate this post
  چرخه ی خواب

توجه داشته باشید که این مطلب، جایگزین نظرات و توصیه‌های تخصصی پزشکان نیست و هرگز از این مطلب به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکان استفاده نکنید.

جهت جلب رضايت و اعتماد شما دوست عزيز و اثبات تخصص و دانش و به جهت تصميم گيري صحيح شما در انتخاب مشاور خود، ميتوانيد يك تا دو جلسه مشاوره آنلاين رايگان از ما دريافت كنيد، كافيست روي دكمه درخواست مشاوره رايگان در همين صفحه كليك نماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرکز مشاوره آنلاین روان‌یاری

جهت رزرو یک جلسه مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل بفرمایید.