مشاوره کودک و نوجوان

هدف مشاورۀ کودک و نوجوانان کمک به آنهاست تا درک بهتری از احساسات خود یافته، بتوانند آنها را شناسایی و بیان کنند تا در محیطی امن و در کنار یک متخصص سلامت روان به یادگیری چگونگی استفاده از منابع درونی خویش برای حل مشکلات و ایجاد مکانیسم های مقابله ای سالم بپردازند. طی این فرایند درمانی نوجوانان توانمندسازی شده و با اتکا به توانایی ها و پذیرش کاستی های خویش آمادگی بهتری برای مقابله با مشکلاتی پیدا می کنند که پیش روی آنها خواهد بود